wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo lubelskie / powiat lubelski / gmina Strzyżewice

  • Znajdź dział

  • Galeria zdjęć
  • Walory krajoznawcze, rekreacja
  • Rezerwaty, parki, ogrody
  • Muzea i zabytki

Pszczela Wola

www.pszczela-wola.23-107.wsiepolskie.pl

Skansen pszczelarski w Pszczelej Woli - gromadzi zabytki z terenu całej Polski

Zespół uli znajdujący się na terenie parku pałacowego w Pszczelej Woli stanowi dużą wartość dokumentalną dla historii pszczelarstwa w Polsce. Wiele eksponatów pamięta trzy ubiegłe stulecia, przypominając nam o naszym pochodzeniu, korzeniach, kulturze, sztuce oraz obyczajach.
Najstarszym zabytkiem w naszych zbiorach jest ul wykonany z drewna sosnowego pochodzący z XVII wieku, ofiarowany przez Józefa Krasnowskiego.
W skansenie zgromadzone zostały unikalne eksponaty dokumentujące sztukę, pracę bartnika i pszczelarza; jej historię i współczesność. W zbiorach znajdują się między innymi: stare ule, naczynia na miód, narzędzia bartne, prasy do miodu, miodarki drewniane i wiele innych.
Idea założenia skansenu pszczelarskiego i tzw. izby pamiątek pszczelarskich powstała w końcu lat sześćdziesiątych XX wieku. Wyszukane w terenie w czasie rajdów i wycieczek eksponaty zaczęto skupować i gromadzić w Technikum Pszczelarskim. Z tych zbiorów w 1973 roku powstał skansen i Izba Pamięci, które stały się pomocą naukową i atrakcją turystyczną zarówno dla uczniów, uczestników kursów, jak i licznych wycieczek. Uroczystego otwarcia skansenu w dn. 17 czerwca 1973 roku dokonał prof. dr A. Demianowicz wraz z doc. dr. J. Woźnicą, przecinając wstęgę podczas obchodów Święta Miodobrania.
Dziś każda z wycieczek odwiedzających Pszczelą Wolę z zainteresowaniem ogląda „ocalone od zapomnienia” przedmioty i parowiekowe kłody. Zabytki zgromadzone w skansenie pozwalają naocznie poznać historię pszczelarstwa na ziemiach polskich.
Wszystkich odwiedzających Pszczelą Wolę serdecznie zachcęcamy do obejrzenia unikatowej kolekcji uli w naszym skansenie.
źródło: www.pszczelawola.edu.pl

Słowa kluczowe (tagi): skanseny